Werken met audio-begeleidingen

CD1001-3D-cover-openVoordelen

Technologie kan nooit een vervanging zijn van goed onderwijs. Toch kan ze een goed hulpmiddel zijn, mits verstandig en creatief gebruikt. Er zijn drie soorten ‘instructie-multimedia’ in het onderwijs: 1) tutorials. Deze introduceren nieuwe onderwerpen; 2) praktische oefenprogramma’s waarmee vaardigheden kunnen worden ontwikkeld en 3) software waarmee op een creatieve manier gewerkt kan worden. Deze laatste biedt mogelijkheden voor leren door te experimenteren en te ontdekken. De software op de cd van Piano Adventures® behoort tot deze categorie. Met de orkestraties van de Piano Adventures methode kan de leerling kan leren, ontdekken en experimenteren.

De orkestraties van de Piano Adventures® begeleidings-cd zijn onderscheidend en uniek. De begeleidingen bestaan uit instrumentaties voor fanfare, barokensemble, jazz ensemble, kamerorkest etc. Voor de muzikale ontwikkeling van leerlingen is het erg belangrijk om in aanraking te komen met de verschillende stijlen en klanken van deze ensembles. Bovendien kunnen ze nu meespelen. Voor veel leerlingen is het de eerste keer dat ze deze stijlen horen. Hopelijk werken die motiverend om in de toekomst zelf te gaan samenspelen.

Doelen

  • Ontwikkelen van de ritmiek. Spelen met een begeleiding vereist een goede ritmiek. Leerlingen voelen het metrum, ervaren de voorwaartse muzikale ‘flow’ en begrijpen de noodzaak om ‘door te spelen’.
  • Ontwikkelen van de leesvaardigheid. De begeleidingen zijn zeer geschikt voor het stimuleren van de leesvaardigheid. Voor dit doel is het belangrijk om muziek te gebruiken die één niveau lager ligt dan het speelniveau van de leerling. Het leesniveau ligt namelijk altijd lager dan het speelniveau, bij iedereen, ook bij ons als docent.
  • Ontwikkelen van de muzikaliteit. De leerling krijgt een keur aan stijlen geïntroduceerd: fanfare, kamerorkest, jazz ensemble, rockband enz. Leerlingen die in contact komen met deze georkestreerde begeleidingen worden niet alleen muzikaal ‘rijker’ maar worden ook uitgedaagd om ritmisch vitaal te spelen, met expressie en een voorwaartse beweging.

Audio versus MIDI-bestanden

De Faber Piano Adventures cd’s zijn standaard audio-cd’s die afgespeeld kunnen worden in elke cd-speler. Maar buiten dat, is een aantal van deze cd’s een enhanced cd. Dat betekent dat deze ook software bevat: in dit geval standaard MIDI-bestanden die u kunt gebruiken met behulp van uw computer, keyboard of synthesizer.

In tegenstelling tot een audio-cd bestaat een MIDI-bestand niet uit opgenomen klanken. In plaats daarvan bevat het informatie over welke noten wanneer gespeeld dienen te worden. Een MIDI-bestand laat uw digitale instrument weten wanneer welke noten moeten worden gespeeld. Met andere woorden, MIDI-bestanden bevatten klankinformatie waarmee een ‘voordracht’ kan worden gereproduceerd op uw eigen instrument, of apparaat.

Dit biedt legio mogelijkheden voor het instrumentaal onderwijs. U kunt namelijk heel gemakkelijk
‑het tempo wijzigen zonder dat de toonhoogte verandert;
‑instrumenten zachter laten spelen, helemaal dempen of juist solo laten klinken;
‑transponeren naar elke toonsoort.

Het nadeel is dat de kwaliteit van de klank en de balans tussen de instrumenten, afhankelijk zijn van het digitale instrument (of de geluidskaart van uw pc). Die kwaliteit verschilt per fabrikant en model. Daardoor klinken de orkestraties bij het ene apparaat beter dan bij het andere. Maar in elk geval zorgt de specificatie General MIDI (afgekort GM), ervoor dat het juiste instrument de juiste partij speelt.

Wij zijn er van overtuigd dat deze begeleidings-cd uw muzikale avontuur verrijkt.