Posts by Sabine Marschall

Driehonderd jaar Wohltemperierte Klavier

Waar een halfjaarlijkse stembeurt bij onze moderne piano volstaat, moest het klavecimbel – het gangbare toetseninstrument rond 1700 —  telkens gestemd worden alvorens het bespeeld kon worden. De eerste methode van stemming leidde echter tot onlogisch klinkende reeksen tonen met onzuivere intervallen. Toen men een manier van stemmen had ontdekt waarmee dit verholpen werd, zag […]