Privacyverklaring

Privacyverklaring

Faber Piano Adventures neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw gegevens strikt vertrouwelijk volgens de wettelijke voorschriften. Gebruik van deze site is in de regel zonder vermelding van persoonsgegevens mogelijk. Indien op deze site persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, aanspreektitel of e‑mailadres) worden verstrekt, geschiedt dat — voor zover mogelijk — telkens op vrijwillige basis. Deze informatie wordt zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt.

Wij streven naar een waterdichte beveiliging tegen datalekken naar derden. Toch wijzen wij erop dat informatieoverdracht via internet (b.v. bij de communicatie via e‑mail) nooit 100% zekerheid tegen een dergelijk lek kan bieden.

 

Piano Adventures verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

Piano Adventures bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen

te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar faber@pianoadventures.nl. Piano Adventures zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Faber Piano Adventures kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Faber Piano Adventures, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website (bijvoorbeeld t.b.v. de Docentenlijst) aan Faber Piano Adventures verstrekt. Faber Piano Adventures kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e‑mailadres
 • Uw IP-adres
 • Overige informatie die u verstrekt (bijvoorbeeld via het contactformulier t.b.v. van de Docentenlijst)

 

Cookies

Deze site gebruikt zogenaamde Cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw apparaat en bevatten geen virussen. Cookies dienen ertoe om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine bestandjes die op uw apparaat in het geheugen van de browser worden geplaatst. Het merendeel van onze cookies bestaat uit tijdelijke cookies en wordt na uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven in het geheugen van uw browser totdat u deze wist. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek herkennen.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u

 • over de plaatsing van cookies wordt geïnformeerd en cookies slechts in enkele gevallen toestaat,
 • het plaatsen van cookies in bepaalde gevallen of in zijn geheel uitsluit,
 • cookies automatisch wissen’ na het sluiten van de browser activeert.

Door cookies te deactiveren kunnen bepaalde functies op deze website beperkt worden.Voor meer informatie over het beheer van cookies, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen.

 

Server Log Files

De provider van deze site slaat automatisch informatie op in zogenaamde Server Log Files die uw browser automatisch aan ons overdraagt. Deze informatie bestaat uit:

 • Browsertype en –versie
 • Het gebruikte besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostname van het betreffende apparaat
 • Tijdstip van de serveraanvraag

Deze data zijn niet herleidbaar naar personen. Er is geen sprake van samenvoeging met andere databronnen. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie naderhand te onderzoeken indien er concrete aanwijzingen zijn naar onrechtmatig gebruik.

 

Contactformulier / Docentenlijst

Indien u gebruikmaakt van ons contactformulier of onze Docentenlijst invult, worden deze gegevens uitsluitend door ons opgeslagen voor de verwerking van uw aanvraag en voor het geval wij vragen hebben over uw (aan-)vraag. Deze gegevens verstrekken wij niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

 

Nieuwsbrief

Indien u zich abonneert op onze nieuwsbrief is uw e‑mailadres vereist alsmede informatie die ons in staat stelt te verifiëren dat u de eigenaar bent van het aangegeven e‑mailadres en instemt met de ontvangst van de nieuwsbrief. Verdere informatie is niet vereist. Deze data gebruiken wij enkel t.b.v. het verzenden van de nieuwsbrief. Wij geven die niet door aan derden.

Uw toestemming voor het opslaan van uw e‑mailadres en daarmee het gebruik ervan t.b.v. de verzending van de nieuwsbrieven kunt u te allen tijde herroepen via een link onderaan de nieuwsbrief.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder daarvan is

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door de cookies verkregen informatie over het gebruik van de website wordt in de regel gestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Wij hebben dit gebruik zo privacy-vriendelijk mogelijk ingesteld.