Robert Schumann: muziek voor kinderen

Aangezien het muziekonderwijs vroeger in veel landen een essentieel en dagelijks terugkerend onderdeel was in de vorming van kinderen, is het niet vreemd dat verschillende componisten zich toelegden op het schrijven van muziek speciaal voor die doelgroep. In 1848 componeerde Robert Schumann (geb. 8 juni 1810) voor zijn drie dochters het Album für die Jugend, opus 68, een verzameling van 43 korte stukken met onderwerpen die herkenbaar waren voor elk kind in die tijd. Thema’s als feestdagen, de seizoenen en de oogst of eenvoudige, volkse melodietjes konden blije gevoelens of herinneringen opwekken. Maar Schumann wisselde deze ook af met stukjes over oorlog of verlies. Droevige zaken die voor veel kinderen helaas geen onbekend terrein waren.

Het Album für die Jugend bestaat eigenlijk uit twee delen. De eerste 18 stukken zijn voor jonge kinderen bedoeld. Vanaf nummer 19 richt Schumann zich op oudere kinderen en hebben de stukken een moeilijker speelniveau. Het Album für die Jugend is geenszins te verwarren met Schumanns beroemde Kinderszenen, opus 15, waarin de componist terugblikt op zijn jeugd en herinneringen ophaalt.
(Tekst: Margreet de Vries)

Een zeer gevoelige interpretatie van het stuk “Erster Verlust” uit het Album für die Jugend, op.68 no. 16 is hier te horen:  https://www.youtube.com/watch?v=OpbDKmXVKnY