Bevroren – en daarna lente

Een bericht van Randall Faber.

Nancy en ik voelen mee met u en velen over de hele wereld tijdens deze ontwrichtende maatregelen tegen de pandemie. Het internationaal verkeer is stilgelegd, bijeenkomsten verboden, scholen gesloten – en nu onze lessen?

Weet dat Piano Adventures u wil ondersteunen. Wij hebben ideeën om uw lessen gaande te houden. Wellicht kiest u voor tijdelijk lesgeven via digitale communicatie. Of misschien richt u zich op uw eigen professionele ontwikkeling.

Hoe voelen wij ons in deze tijden? We ervaren allerlei emoties. Misschien boosheid. Het is een kleine stap om een ander de schuld te geven. Boosheid voelt beter dan angst door het pseudo-gevoel dat je daarmee grip kunt krijgen op de situatie. Angst. Angst kan juist verlammend werken. Soms willen we dus in actie komen en soms voelen we ons ‘bevroren’.

Maar het is ook belangrijk dat we de situatie helder blijven zien. Een beperkte bewegingsvrijheid kan worden weerspiegeld in onze gedachten. We bevriezen mentaal, verlamd door immobiliteit en onzekerheden. Uit deze verstarring kan men zich bevrijden als je voor jezelf bewust kiest voor de fysieke isolatie. Daarmee wordt het een eigen beslissing waarbij de gedachten vrij blijven.

Zie deze gedachtenvrijheid als het ware als de harmonie en melodie van de geest. Er is een hele wereld buiten ons hoofd en binnenkort verbinden wij ons weer daarmee met heel ons bewustzijn. De lente ligt achter de horizon, maar ze komt!

Het ontwikkelen van hoofd en hart, zoals Piano Adventures nastreeft, is juist nu van belang. Het is niet alleen mogelijkheid om menselijkheid te tonen maar ook om menselijkheid in een breder verband verder te ontwikkelen. Dat is de rol van kunst – en het doel waar de mensheid naar zou moeten streven.

Komende periode zullen wij e.e.a. daarover schrijven en presenteren. Blijf ons volgen op de Noord-Amerikaanse Facebookpagina “Piano Adventures”.

 

Over Randall Faber

Dr. Faber is over de hele wereld actief als concertpianist, spreker, jurylid en docent. Zijn optredens zijn op televisie en radio uitgezonden. Hij en zijn vrouw Nancy zijn de auteurs van de methode Piano Adventures, waarmee zij in 2019 de “Francis Clark Keyboard Pedagogy Award” wonnen. Daarnaast ontving dr. Faber de “Lifetime Achievement Award in Education” van de Roland Corporation.