Tips voor docenten

Voordelen van begeleidingsarrangementen

Begeleidingen kunnen een het onderwijs geweldig aanvullen zowel in de les als thuis. Ze creëren een klankwereld van ritme, melodie en harmonie die zowel verrijkt als motiveert. De begeleidingen kunnen worden gebruikt gedurende de gehele ‘levenscyclus’ van een stuk: van het eerste luisteren tot de uiteindelijke uitvoering.

Introductie en verkenning

Laat leerlingen de begeleidingen één week voor de introductie in de les beluisteren. Zo oriënteert het oor zich op het karakter, het tempo en de ritmes. Speel in de volgende les het stuk voor: met de begeleiding in het uiteindelijke voordrachttempo. Betrek vervolgens de leerling erbij door hem / haar mee te laten klappen, de noten mee te laten wijzen tijdens de opname en mee te laten zingen op notennamen, vingerzetting of tekst.

Het oefenen van het ritme

Het meespelen met een begeleiding verlangt een goede ritmiek. Leerlingen leren de puls te voelen en de voorwaartse muzikale ‘flow’, en begrijpen de noodzaak van ‘doorspelen’. Al deze ritmische ervaringen maken het thuis oefenen productiever. Bij sommige leerlingen werkt het beter door eerst  de handen apart te spelen en daarna pas samen.

Muzikale groei

De leerling krijgt een keur aan stijlen geïntroduceerd met Piano Adventures. Leerlingen die in contact komen met deze georkestreerde begeleidingen worden niet alleen muzikaal ‘rijker’ maar worden ook uitgedaagd om ritmisch vitaal te spelen, met expressie en een voorwaartse beweging.

Herhalen van eerder gespeelde stukken

Het spelen reeds afgeronde stukken met de begeleidingsarrangementen motiveert extra.